Navýšením obratu o více než 10 % potvrzuje dm Česká republika úspěch u zákazníků

Růstem obratu o více než 10 % na 3,906 miliard CZK při konstantním počtu 220 prodejen uzavírá společnost dm drogerie markt Česká republika úspěšně 1. pololetí obchodního roku 2015/16 (říjen 2015 – březen 2016). Tímto výborným výsledkem stvrzuje dm úspěch u zákazníků.

Společnost dm tak silně navyšuje obrat zejména díky organickému růstu obratu v jednotlivých místech prodeje. „Obchodní rok 2015/16 se nesl a i nadále pokračuje ve znamení kampaně „Vždy výhodně“. Závazek dm dlouhodobých cen znamená, že se naši zákazníci nemusí stresovat krátkodobými akčními nabídkami, neboť garantujeme, že každé snížení prodejní ceny je platné po dobu minimálně čtyř měsíců. Zákazníci si tak mohou být jistí, že celý svůj nákup pořídí v dm vždy výhodně,“ zdůrazňuje Gerhard Fischer, jednatel dm drogerie markt Česká republika.

dm v Evropě

Mateřská dm Rakousko, která letos slaví již 40. výročí svého působení na rakouském trhu, se všemi svými deseti 100% dceřinými společnostmi ve střední a jihovýchodní Evropě (tj. v České republice, Maďarsku, na Slovensku, ve Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku, Bulharsku a Makedonii) dokázala za první polovinu obchodního roku 2015/16 (říjen 2015 – březen 2016) navýšit obrat o 7,9 % na 1,08 miliard Euro (neočištěno o kurzový rozdíl).
Celá skupina dm včetně dm Německo pak vykazuje k 31. 3. 2016 razantní meziroční nárůst obratu o 6,8 % na 4,78 miliard Euro. Počet prodejen dm ve všech 12 evropských zemích stoupl v období 1. 4. 2015 až 31. 3. 2016 o 133, vzrostl tedy o 4,2 %. Počet spolupracovníků se navýšil o 2.348 lidí.
Velkou pozornost věnuje dm průběžnému zkvalitňování prodejního prostředí a kvalitativní expanzi. Jen v posledních šesti měsících investovala dm do modernizace svých prodejen téměř 45 milionů CZK. V tomto období bylo v novém designu otevřeno celkem 15 prodejen.