Arcona Property Fund získá polské maloobchodní portfolio

Investiční fond Arcona Property Fund (dále „fond”), který investuje do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, nastavil nové cíle růstu po té, co získá retailové nemovitostní portfolio v Polsku. Fond se v příštích třech až pěti letech zaměří na roční dividendový výnos na úrovni 8 % a na růst objemu spravovaných aktiv na přibližně 500 milionů eur.

Akvizice polského portfolia zahrnuje 11 nákupních center v deseti regionálních městech. Čistá nákupní cena je 25,9 milionů eur a výchozí čistý roční výnos 2 miliony eur. Fond publikoval 31.10.2016 plánovanou finanční strukturu pro akvizici (viz níže “Načasování a financování”).

Nákupní centra, která se stanou součástí portfolia fondu, byla vybudována mezi léty 2001 a 2009 a nacházejí se v Lodži, Gdaňsku a osmi dalších velkých regionálních centrech. Celková čistá pronajímatelná plocha je 22 897 m2 a mezi nejvýznamější nájemce patří maloobchodní řetězce, jako je Piotr a Pawel, Biedronka a Tesco. Guy Barker, ředitel Arcona Capital, řekl: „Díky této polské akvizici získá fond strategické postavení na největším realitním trhu střední Evropy. Je to nezbytný krok k tomu, aby se tento fond, který nabízí zajímavý dividendový výnos jak pro individuální, tak i pro institucionální investory, stal měřítkem pro realitní trh.”

Dopad na portfolio

Akvizice portfolia bude mít veliký vliv na tyto parametry fondu:

* celkový objem vzroste na 83,7 milionů eur,

* míra obsazenosti vzroste ze 78,2 % na 82,6 %,

* zvýší se geografická diverzifikace fondu: 34 % Polsko, 46,5 % Slovensko a 19,5 % Česká republika (celkem 25 nemovitostí),

* rozložení aktivit mezi odvětvími: 49 % kancelářské nemovitosti, 35 % maloobchodní nemovitosti, 16 % ostatní (převážně studentské ubytování).

Budoucí plány

Fond nastavil jasné a specifické cíle, které je třeba dosáhnout po dokončení akvizice polského portfolia:

* stabilní růst dividendového výnosu na 8 % ročně v horizontu 3-5 let,

* v dlouhodobém horizontu dosáhnout velikosti fondu 500 milionů eur se 30 až 50 nemovitostmi,

* geografické rozdělení působnosti fondu:

o Polsko 40 % (200 milionů eur),

o Česká republika 20 % (100 milionů eur),

o Slovensko 10 % (50 milionů eur),

o ostatní země střední a jihovýchodní Evropy (Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvatsko, Maďarsko): 30 % (150 milionů eur),

* růst objemu má být dosažen akvizicí moderních vysoce výnosných komernčních nemovitostí v regionu pomocí individuálních transakcí a nákupů portfolií,

* hodnota úvěru k celkovým aktivům fondu (loan to value) se bude pohybovat mezi 45 % až 50 % včetně konvertibilních dluhopisů.