Zpracováváte právě účetní závěrky a daňová přiznání? Pozor na sestavení výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu!

Patříte k obchodní společnosti, která je mikro nebo malou účetní jednotkou, a zrovna v tomto hektickém období zpracováváte účetní závěrku a s ní související daňové přiznání? V tom případě si dejte pozor na to, jak ji sestavujete. Protože se vás nově týká povinnost sestavovat výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.

Finanční úřady v průběhu března stále častěji kontaktují účetní malých obchodních společností s upozorněním na nedostatky v již podaných účetních závěrkách u daňových přiznání. Jedním z upozornění je, že ač jste společností v rozsahu tzv. mikro nebo malé účetní jednotky, díky čemuž máte možnost sestavit rozvahu ve zkráceném rozsahu, musíte sestavovat výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, a to bez výjimky dle § 3a odst. 3 vyhlášky 500/2002 Sb. Možnost zkráceného rozsahu pro obchodní společnosti povolena není.

„Ze zkušenosti Komory certifikovaných účetních mohu říci, že se v praxi stále častěji vyskytují případy, kdy je výkaz zisku a ztráty sestaven a podán Finančnímu úřadu ve zkráceném rozsahu. To ovšem není v souladu s legislativou, proto následně obvykle dochází ke kontaktování daňového poplatníka a upozornění na nápravu. Nicméně může dojít také k situaci, kdy se na takovýto výkaz může pohlížet jako na zcela neplatný. To ve výsledku znamená, že by účetní uzávěrka nebyla kompletní a účetní jednotce by hrozilo penále za správní delikt až do výše 3 % aktiv,“ komentuje situaci místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních Zuzana Pšeničková.

Na základě toho je proto nezbytné, aby všechny mikro a malé účetní jednotky, které jsou obchodními společnostmi, jež podaly výkaz o zisku a ztrátě ve zkráceném rozsahu, neprodleně učinily nápravu a zaslaly svému finančnímu úřadu výkaz v požadovaném rozsahu. Jedině pak může být účetní závěrka úspěšně zkompletována.