dm drogerie markt: růst obratu o více než 18 %

Uplynulý obchodní rok společnosti dm drogerie markt (1. října 2022 – 30. září 2023) se nesl ve znamení tří stěžejních pilířů: zmírnění růstu cen, investic ve výši více než 169 milionů CZK směřujících do expanze, logistiky a IT infrastruktury a mezinárodní kampaně na podporu ženského zdraví, tedy aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o jednom z často přehlížených společenských témat.

„Díky důvěře a loajalitě našich zákazníků jsme mohli ve velké míře investovat do cen z vlastních zdrojů a zároveň se podílet na utváření udržitelné budoucnosti ve smyslu ekologickém, technologickém, a zejména s ohledem na další prohlubování vztahů s našimi zákazníky,“ uvádí Markéta Kajabová, jednatelka společnosti dm.

Velmi úspěšný obchodní rok 2022/2023 završila společnost dm navýšením obratu o 18,33 % na 16,3 miliardy CZK. Za tímto dynamickým růstem obratu stojí hlavně nárůst počtu zákazníků i prodaných produktů, nikoli zvýšení cen kvůli inflačním tlakům. Každý den přivítá dm ve svých 255 tuzemských prodejnách v průměru 144 154 zákazníků (+16,68 %). To představuje průměrně 566 zákazníků na 1 prodejnu denně, což je o 81 více než v předchozím obchodním roce. Počet spolupracovníků dm přitom vzrostl z původních 4 108 na konečných 4 568 spolupracovníků (+460).

Vynikající vývoj i v ostatních zemích podskupiny dm

Výborných výsledků dosáhla i mateřská společnost dm Rakousko spolu se svými dceřinými společnostmi, mezi něž patří dm Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Bulharsko, Severní Makedonie a Itálie. V celkem 1 910prodejnách (+3,5 %, +64) bylo dosaženo obratu 4 505 milionů EUR (+23,1 %). Tento růst souvisí především s výrazným nárůstem počtu nákupů. Prodejny dm v zemích podskupiny navštíví denně v průměru 967 708 zákazníků (+15,9 %). V jedné prodejně dm tak nakoupí v průměru o 58 zákazníků více (+12,8 %) než před rokem. S rostoucím počtem zákazníků došlo rovněž i k nárůstu počtu spolupracovníků. Bylo vytvořeno 2 971 nových pracovních míst a počet spolupracovníků v podskupině dm tak vzrostl na 28 132.

Celostátní index spotřebitelských cen 12,7 %, interní inflace dm pouze 4,19 %

Společnosti dm se podařilo zmírnit růst cen ve prospěch zákazníků. „Zatímco míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců oproti průměru předchozích 12 měsíců dosahovala v září 12,7 procenta, inflace prodejních cen v nákupním koši dm za říjen 2022 až září 2023 činila pouze 4,19 procenta. Ceny našich privátních dm značek, z nichž převážná většina tvoří vstupní cenový segment jednotlivých sortimentních kategorií, se navíc za uplynulý obchodní rok zvýšily pouze o 0,54 procenta oproti předchozímu obchodnímu roku,“ uvádí Martina Horká, jednatelka společnosti dm.

I díky pozitivnímu vývoji kurzu eura přistoupila společnost dm v květnu a červnu 2023 ke dlouhodobému snížení cen u bezmála 2 000 produktů, zejména privátních dm značek. Jednalo se přibližně o 12 % celého sortimentu včetně těch nejprodejnějších produktů.

Současně společnost dm zvýšila od 1. ledna 2023 mzdy všem spolupracovníkům. Nejvíce si polepšili spolupracovníci na nižších pracovních pozicích, kterým byla mzda zvýšena o 12 %. Dále se s platností od 1. června 2023 zvýšila hodnota stravenek ze 150 na 194 CZK. Společnost dm vyplatila všem spolupracovníkům v rámci iniciativy na podporu zdraví mimořádnou prémii „Zůstaň zdráv“ ve výši 2 000 CZK, která byla nahrána na elektronickou Sodexo Multi Pass kartu.

Celkové investice ve výši více než 169 milionů CZK

V obchodním roce 2022/23 neinvestovala společnost dm pouze do cen. Z celkem investovaných více než 169 milionů CZK směřovalo přes 130 milionů CZK do modernizace a nového vzhledu prodejen, přičemž regenerací či refreshingem prošlo dohromady 13 prodejen a 6 prodejen bylo nově otevřeno. Počet prodejen tak vzrostl na celkových 255. Více než 26 milionů CZK pak putovalo do oblasti logistiky, 8 milionů CZK bylo investováno do modernizace budovy centrální správy a 5 milionů CZK do oblasti IT infrastruktury.

V podskupině Rakousko a dceřiné společnosti činila suma investic více než 150 milionů EUR. Největší část ve výši téměř 118 milionů EUR investovala podskupina do dalšího rozvoje sítě prodejen a 29 milionů EUR do logistiky a IT infrastruktury.

Prodejny dm v novém pro ještě lepší nákupní zážitek

Vysoká suma investic směřující do prodejní sítě souvisí jak s modernizací, tak s postupnou implementací nového designu prodejen. Zákazníci ve vybraných prodejnách využívají v pilotním provozu první samoobslužné pokladny. Designový element, takzvaný Beauty point, je středobodem nově definované sortimentní „čtvrti“ péče o krásu a motivuje zákaznice a zákazníky, aby se u něj zdrželi a vyzkoušeli některý z kosmetických produktů.

Jasným cílem při vývoji nového designu prodejny bylo snížení stopy CO2 a její energetické náročnosti. Ve všech oblastech dostaly přednost recyklovatelné a upcyklovatelné stejně jako plně oddělitelné a opětovně použitelné materiály. Od roku 2025 by mělo být nejméně 30 % všech nových komponentů vyrobeno z recyklovaného materiálu a do roku 2040 mají být všechny plasty použité v interiéru prodejny vyrobeny ze 100 % z recyklovaného materiálu.

Konzistentní OCR strategie s vysokým digitálním dosahem

V rámci svého online shopu společnost dm důsledně prosazuje strategii omni-channel retailingu (OCR), tedy úzkého propojení všech digitálních a stacionárních nákupních kanálů, služeb a komunikačních kanálů. Aplikace Moje dm a formáty, jako je nakupování v reálném čase dmLIVE, představují užitečné a inovativní součásti tohoto integrativního systému. Online shop, který v uplynulém obchodním roce oslavil 5 let svého fungování, neslouží pouze jako prodejní kanál, ale rovněž zákazníkům poskytuje cenné informace a inspiraci. To, že získávání informací tímto způsobem zákazníci s oblibou využívají, dokládají přibližně 4 miliony návštěv měsíčně (z toho 2,5 milionu již prostřednictvím aplikace Moje dm). Nejčastěji zákazníci v dm online shopu nakupují produkty péče o dítě, s průměrně 23 000 online nákupy měsíčně. Pouze v online shopu totiž společnost dm nabízí megapacky produktů z této kategorie, typicky plen a vlhčených ubrousků. Roste také obliba expresního vyzvednutí. Díky této službě si zákazníci mohou zboží vyzvednout nejpozději do 90 minut od zaplacení objednávky v jimi zvolené prodejně dm. Tuto možnost využívá v současnosti více než 25 % zákazníků nakupujících online. Tento způsob vyřizování objednávek přitom šetří čas nakupujících, snižuje spotřebu obalového materiálu a v porovnání s klasickými online zásilkami i snižuje negativní vliv dopravy na životní prostředí.

Přebírání zásilek, které si zákazníci objednají z dm online shopu, je od července 2023 ještě pohodlnější. Společnost dm drogerie markt totiž společně s balíkovým přepravcem DPD zavedla doplňkovou službu – výnos do patra. Objednané zboží nyní kurýr vynese zákazníkům přímo ke dveřím bytu. Cena za doručení přitom zůstává beze změny.

Člověk ve středu zájmu

Jako maloobchodní prodejce, kde pracuje 94 % žen a ženy tvoří i převážnou část nakupujících, představila dm v červnu 2023 mezinárodní kampaň věnovanou ženskému zdraví. V ní se zaměřila na zvyšování povědomí o ženském zdraví či jeho tabuizovaných problémech. Kampaň pokryla širokou škálu tematických oblastí, které jsou pro ženy klíčové, ale ve společnosti bývají nedoceněné nebo nepříliš známé. Po dobu tří měsíců se věnovala například tématu menstruace a jejích fází, plodnosti, psychickému zdraví žen nebo otázce ženského orgasmu. Smyslem kampaně s klíčovým mottem „Věřím ve svou vnitřní sílu“ bylo inspirovat ženy, aby naslouchaly svému tělu, a mohly tak žít v souladu se svými potřebami.

Lidskost, udržitelný přístup a zodpovědné podnikání patří mezi klíčové hodnoty celé skupiny dm. Díky německému původu skupiny dm je i pro dm na českém trhu závazné dodržování německého zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci. Zákon upravuje odpovědnost podniků za dodržování lidských práv a ochranu životního prostředí a vztahuje se nejen na činnost samotné firmy, ale i na jednání jejích přímých i nepřímých smluvních partnerů. Pro společnost dm je důležité, aby její dodavatelé a další subjekty, s nimiž spolupracuje, vyznávali stejné hodnoty. Na webu dm.cz byl spuštěn oznamovací systém, který může kdokoliv využít při podezření, pochybnostech nebo získání doložitelných poznatků o porušování lidských práv nebo environmentálních závazků, ať už v dm, nebo v jejích dodavatelských řetězcích.

Udržitelná budoucnost přesahuje ekologické zájmy

Pro vytvoření skutečně udržitelné budoucnosti je třeba se zabývat také sociálními a ekonomickými aspekty, jako jsou spravedlivé pracovní postupy, lidská práva a ekonomická rovnost. Společnost dm již dlouhodobě upozorňuje na situaci znevýhodněných lidí ve společnosti a do pomoci zapojuje zákaznice a zákazníky i spolupracovníky a spolupracovnice.

Stejně jako v předchozích letech se společnost dm zúčastnila dobročinné aktivity Sbírka potravin. V rámci podzimního kola dne 12. listopadu 2022 přispěli zákazníci a zákaznice dm do potravinových bank 11,97 tuny drogistického zboží a 3,9 tuny potravin. V jarním kole darovali zákazníci a zákaznice dne 22. dubna 2023 v prodejnách dm po celé republice více než 12,5 tuny zboží lidem v nouzi. Slevové šílenství Black Friday již popáté nahradila dobročinná iniciativa Giving Friday. Pět procent z obratu učiněného 25. listopadu 2022 se rovnalo částce 2,5 milionu CZK. Nelehké životní situace si žádají silnou podporu, a proto došlo k historicky nejvýraznějšímu navýšení původní částky na celkové 4 miliony CZK. Získané peníze byly prostřednictvím Charity ČR věnovány na pomoc osobám ohroženým chudobou. S cílem pomáhat tam, kde je potřeba, se společnost dm rozhodla v srpnu 2023 přispět neziskovým organizacím Charita Česká republika, ADRA a Člověk v tísni působícím v sociální oblasti celkem 4 miliony CZK.

Práce mění život v dm

Silná značka zaměstnavatele vyžaduje důslednou iniciaci a další rozvoj opatření, která harmonizují potřeby spolupracovníků s potřebami společnosti. Spojení a solidarita vznikají především z iniciativ, které jsou specificky přizpůsobovány potřebám spolupracovníků ze všech pracovních oblastí. Ať už se jedná o Impulzy trvalé udržitelnosti, nebo Týdny pro zdraví, vytváří společnost dm další příležitosti k přímé účasti spolupracovníků na rozvoji témat, která podporují nejen rovnováhu osobního a pracovního života, ale jsou také společensky relevantní. Například poslední průzkum mezi spolupracovnicemi a spolupracovníky v roce 2022 ukázal, že 82 % spolupracovníků se cítí být respektováno a vnímáno v každé životní fázi a osobní situaci. Dále 89 % spolupracovníků může dm jako zaměstnavatele doporučit svým přátelům a známým a 90 % spolupracovníků je přesvědčeno, že je vedoucí podporuje v osobní odpovědnosti. Pro společnost dm je důležité, aby každý spolupracovník mohl vyjádřit svůj názor, který je brán vážně.

Profesní a osobní rozvoj spolupracovníků

Díky více než 80 druhům vzdělávacích programů a 65 digitálním kurzům ročně zajišťuje dm spolupracovníkům možnost profesního i osobního rozvoje. Při pořádání seminářů se společnost nespoléhá pouze na externí odborníky. Celkem 91 spolupracovníků a spolupracovnic působí jako interní školitelé a kromě své každodenní pracovní činnosti vedou odborné semináře, v nichž spolupracovníci získávají nové nebo prohlubují své dosavadní znalosti a dovednosti v různých oblastech. Spolupracovnice a spolupracovníci absolvovali v uplynulém obchodním roce více než 230 školicích dnů. Někteří se zúčastnili více druhů školení, celkově tedy evidovalo oddělení Rozvoje organizace více než 4 500 účastí.

Foto: dm