České řešení Food Save získalo ochranu užitným vzorem

Úřad průmyslového vlastnictví udělil novému českému řešení Food Save tzv. užitný vzor. Ten potvrzuje, že se jedná o nový, inovativní a průmyslově využitelný produkt. Food Save na základě kamerového snímání sbírá data o množství a pohybu zboží po prodejně, která za pomoci umělé inteligence v reálném čase vyhodnocuje. Systém tak sám upozorní na potřebu zboží doplnit, jednorázově zlevnit nadměrně naskladněné zboží, nebo doporučí přesun nadměrných zásob před jejich expirací na jinou prodejnu. Za unikátním řešením stojí česká společnost Analytics Data Factory, která je expertem na správu a využití firemních dat, a jeho testování proběhlo ve spolupráci s ČVUT v Praze.

„Food Save je komplexní řešení, jeho přínos vidím nejen ve využití umělé inteligence, ale hlavně v holistickém přístupu – nechybí business proces, práce s daty a další potřebné funkcionality. Vše bylo úspěšně otestováno tak, aby bylo řešení skutečně prakticky využitelné a nezůstalo jen u teoretické roviny. Nic obdobného na českém trhu dosud není,“ komentuje systém doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. z Katedry softwarového inženýrství Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT v Praze.

Při zápisu užitného vzoru bral Úřad průmyslového vlastnictví v potaz fakt, že se jedná o nové, unikátní řešení, které je zároveň široce využitelné v praxi.  „Detekci rozpoznávání plnosti regálů se zbožím, čerstvosti ovoce nebo front na kase dnes stále z velké části vykonávají zaměstnanci, kteří musí pravidelně obcházet prodejnu, protože žádné řešení doposud nedokázalo monitorovat různé aspekty tolika druhů artiklů,“ vysvětluje jedinečnost řešení Kamil Mahdal, zakladatel a CEO společnosti Analytics Data Factory.

Food Save využívá ke zpracování získaných informací umělou inteligenci, která je dokáže v reálném čase vyhodnocovat. Jak ale upozorňuje docent Merunka z ČVUT, rolí umělé inteligence není nahradit zaměstnance, ale poskytnout jim efektivní nástroj pro vyšší kvalitu a komfort práce. „Umělou inteligenci bychom neměli vnímat jako nepřítele, ale jako prostředek k lepšímu dosažení daných cílů. Food Save je důkazem toho, že když se umělá inteligence vhodně využije v rámci komplexních procesů, může to přinést užitek všem stranám. Personál získá efektivní pracovní nástroj, zákazník lepší kvalitu poskytnutého zboží i služeb a management prodejny úsporu nákladů,“ uzavírá docent Merunka.

Foto: Food Save