Regálové systémy: Základ úspěšného skladování

Regál – slovo, které zní banálně. Ocelová konstrukce sloužící k ukládání věcí všeho druhu. Ve skutečnosti ale také alfa a omega úspěšného skladování. Dobře promyšlený regálový systém je klíčem k dosažení efektivity materiálových toků. A umožňuje nemalé úspory místa. Základem je pravidlo, že skladujeme zboží, ne vzduch.

Škála typů regálů je pestrá a zahrnuje řešení pro různé typy skladovaných produktů. V nabídce dodavatelů regálových systémů lze nalézt vše – od jednoduchých řešení v podobě klasických stacionárních paletových či policových regálů až po vysoce automatizované sofistikované systémy, které kromě na míru poskládaných regálových systémů zahrnují i automatické zakladače a dopravníky a vše řídí inteligentní software, který umožňuje naskladňovat a vyskladňovat zboží téměř bez jakéhokoli dotyku lidské ruky. Jak je to ale s flexibilitou regálových systémů? Jaké možnosti nabízí, když se změní struktura skladovaného zboží a na základě toho je nutné změnit dispozice celého skladu?

Stacionární regály – žádná věda, nízká cena

Velkou míru flexibility nabízí „klasika“ v podobě stacionárních paletových regálů. Používají se pro skladování zboží různých rozměrů a hmotnosti uloženého na paletách. Použití stacionárních paletových regálů je vhodné zejména tam, kde je nutná častá frekvence vstupu obsluhy současně do více uliček. Jejich výhodou je také nízká cena.
Klasický stacionární paletový regál je modulová stavebnice, kde šířka a hloubka je dána rozměry europalety, ale výšku nosníků lze nastavovat podle potřeby obvykle po 50 mm. Flexibilita klasického jednoduchého řešení však má své limity. Nosníky totiž zpevňují konstrukci, takže pokud jich je zespoda ubráno příliš mnoho, statika konstrukce se naruší – a celý regál se začne kroutit a může se i zřítit. Na to je nutné při výškových přestavbách regálů myslet. Navíc je celá „stavebnice“ pevně spojena s betonovou podlahou – což má svá úskalí.
Stacionární paletové regály představují pro skladování zboží na paletách konvenční řešení za nízkou cenu – alespoň co se ceny samotných regálů týče, jsou jednoduché na montáž a lze je snadno rozšiřovat. Nevýhodou tohoto řešení jsou poměrně velké nároky na prostor, který, jak známo, také není zadarmo. Konvenční manipulační technika obsluhující tento typ regálů vyžaduje širší uličky. A uliček je mnoho – aby byl zajištěn přístup pro manipulační techniku ke kterémukoli skladovému místu. V praxi tak jde o uspořádání typu „regál-ulička-regál -ulička“.

Do poliček nebo na konzole?

Paletové regály ale nejsou jedinou možností, jak skladovat zboží. Pro skladování volně loženého zboží, různých boxů, kartonů a krabiček až do hmotnosti 600 kg se hodí policové regály. Opět jde o stavebnici, která umožňuje snadno měnit policové sestavy spojením různých šířek a výšek. Obsluha nevyžaduje manipulační techniku, policové regály jsou obsluhovány ručně. Využívají se především ve skladech náhradních dílů, archivech, dílnách, prodejnách a kancelářích. Velkou výhodou policových regálů je možnost jejich kombinace s dalším příslušenstvím – plastovými krabičkami, zásuvkami a podobně.
Pro ukládání materiálů delších rozměrů, např. trubek, dřeva či plechu, jsou nejvhodnější konzolové regály. Ve spojení s ocelovými rošty se pak konzolové regály stávají i velice flexibilním pomocníkem pro skladování nestejnoměrného zboží a to především v případě kde se sortiment a typ zboží průběžně mění. Konzolové regály jsou podle konstrukce regálů a typu naskladnění materiálu obsluhovatelná ručně nebo vysokozdvižným vozíkem.

Drive-in

Konvenčními stacionárními instalacemi však možnosti regálových systémů rozhodně nekončí. Jejich variabilita je obrovská a požadavky zájemců velmi rozmanité. Prakticky každé řešení je originální na míru daného provozu. Z prvků paletového regálového systému lze postavit vjezdové či pojízdné regály. Tato řešení umožňují velké prostorové úspory, protože redukují množství ke skladování nevyužitého prostoru v podobě uliček pro průjezd manipulační techniky, jejich využití je však vhodné jen do určitých typů provozů. V případě vjezdových regálů je sklad složen ze souboru regálových bloků, které vytvářejí vnitřní ukládací koridory s nosnými lištami pro palety. Vysokozdvižné vozíky vjíždějí přímo do těchto vnitřních koridorů s nákladem neseným o něco výše, než je ukládací úroveň, na které má být břemeno položeno, palety se ukládají shora na nosné lišty umístěné po obou stranách ukládacího koridoru. Vjezdový regál umožňuje dosáhnout výrazné úspory prostoru – je možné dosáhnout zaskladnění až 80 procent plochy skladu. Hodí se však především pro skladování velkého množství stejnorodého zboží – v každém koridoru může být uskladněn jiný typ zboží, vždy by však v daném koridoru mělo být pouze zboží jednoho druhu. Jinak by se z prostorově flexibilního a úsporného uspořádání změnil celý systém v rébus pro skladníky, kteří by každou chvíli řešili otázku, co všechno budou muset vyskladnit, než se dostanou k požadované skladové položce. Drive-in paletové regálové systémy mohou být buď v podobě neprůjezdných regálů, kdy je možné zboží odebírat pouze z jedné strany – zboží je pak expedováno v režimu LIFO (last in-first out, tj. poslední dovnitř-první ven) – nebo v podobě průjezdných regálů, kdy je zboží expedováno v režimu FIFO (first in-first out, tj. první dovnitř-první ven).

Pokračování článku: Svět obchodu, květen 2016