Hlídači financí nejen pro finančák

Ještě než skončí letošní rok, měla by odstartovat první vlna elektronické evidence tržeb (EET). Kontroverzně vnímaný zákon (jehož součástí je kromě zavedení EET i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb) už prošel úspěšně celým legislativním procesem a od prosince by tak v režimu EET měli začít fungovat všichni, kdo podnikají v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb. Čtvrt roku po restauratérech a hoteliérech by měli přijít na řadu i maloobchodníci a velkoobchody. Dopadne na všechny obchodníky, kteří přijímají platby v hotovosti. Od velkých retailových řetězců až po nejmenší prodejny – týkat se bude i stánkařů. A také většiny e-shopů.

Cílem EET je kontrola všech tržeb v hotovosti. Tou ale není myšlena jen platba skutečně v hotových penězích, ale i dalšími prostředky, které peníze v platebním styku nahrazují, jako jsou stravenky, kupony, šeky… evidovat se budou také platby kartou či jiným elektronickým prostředkem. Pouze přímé mezibankovní platby a platby prostřednictvím přímého inkasa z účtu EET podléhat nebudou. Režim EET se má vztahovat i na prodej zboží z e-shopů či jiné formy zásilkového prodeje – týkat se bude plateb v hotovosti při osobním odběru, ale i při platbě na dobírku u zboží doručovaného prostřednictvím kurýrní služby (ať už zákazník platí hotově nebo kartou) nebo plateb platební kartou prostřednictvím platební brány na stránkách e-shopu. Režimu EET tak v případě e-shopů nebude podléhat pouze platba zákazníka za zboží bezhotovostním převodem z účtu (kdy zákazník pošle předem peníze ze svého účtu na účet obchodníka).

Finanční správa velí: Připravte se!

Povinné subjekty se budou muset na elektronickou evidenci tržeb připravit – znamená to mít zařízení, jehož prostřednictvím bude možné hotovostní platby zaevidovat a informaci o přijaté platbě zároveň online odesílat na servery Finanční správy. Fungovat by to mělo následovně: Jakmile podnikatel inkasuje platbu a zaeviduje ji prostřednictvím pokladny (či PC nebo třeba mobilu vybaveným pokladním softwarem), pošle toto zařízení, které slouží jako pokladna, datovou zprávu o provedené transakci ve formátu XML do systému finanční správy. Systém vteřin vygeneruje potvrzení o přijetí informace o platbě s unikátním kódem účtenky, který zašle zpět na zařízení, z nějž avízo o platbě dostal. Zákazníkovi pak vyjede z pokladny účtenka s tímto unikátním kódem, díky němu si pak může (pokud by ho to zajímalo) ověřit, že platba byla skutečně zaevidována prostřednictvím webové aplikace finanční správy.
Na rozdíl od někdejšího projektu registračních pokladen s fiskální pamětí má EET výhodu, že neomezuje paletu možných řešení. Nevyžadují se žádná speciální certifikovaná zařízení, která by musela být vybavena fiskální pamětí. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které bude umět odeslat požadované informace do systému a vytisknout účtenku – teoreticky i chytrý telefon dovybavený tiskárnou, pokud v něm bude aplikace umožňující požadované spojení se servery Finanční správy.

Náklady budou

Zdálo by se, že v podstatě není co řešit pro všechny, kterých by se měla EET začít už poměrně brzy týkat, budou náklady na to, aby byli na tuto povinnost připraveni, zanedbatelné. Ve skutečnosti to ale až tak růžové nebude. Pro mnohé provozovatele maloobchodních prodejen bude nová povinnost spojena minimálně s upgradem pokladního softwaru – a mnohde i hardwaru. „Osobně jsem toho názoru, že se bagatelizuje dopad nákladů, které zákon přinese pro běžného provozovatele plnosortimentní prodejny potravin. Dle našich průzkumů více než 80% obchodníků, např. v rámci Družstva Eso Market, dnes nedisponuje zařízením, které je schopno elektronické komunikace,“ míní Jiří Štorch, člen představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a předseda Družstva ESO MARKET. AČTO přitom – stejně jako Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOČR) podporuje coby prostředek k narovnání podmínek v podnikání.
Podle AČTO běžná prodejna potravin na vesnici či v menším městě se dvěma pokladními místy bude nucena investovat v nejlevnější verzi vybavení částku cca 20 000 Kč, což je suma pro malý venkovský obchod poměrně výrazná a vlastník bude uvažovat, zda se mu pokračování v podnikatelské činnosti vůbec vyplatí. Jak upozorňuje na webu Finanční správa, podnikatelé si budou moct tyto náklady spojené se zavedením EET částečně kompenzovat slevou na dani z příjmu, kterou si budou moct odečíst za první zdaňovací období, kdy museli najet na režim EET. „Mimořádná sleva na dani z příjmu činí 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka,“ informuje web Finanční správy. Tuto slevu na dani však bude moct uplatnit pouze ten, kdo podniká jako fyzická osoba. Podle AČTO ale celá řada malých a středních obchodníků podniká prostřednictvím formou sro – tím pádem na tuto kompenzaci zvýšených nákladů nebudou moct ani pomyslet.

V mezičase

Část těch, kteří by měli v relativně brzké době začít evidovat veškeré hotovostní tržby, zatím vyčkává – a doufá, že se stane zázrak a celý projekt elektronické evidence tržeb skončí ještě dřív, než doopravdy začne – stejně jako se to stalo kdysi se záměrem zavést povinné registrační pokladny s fiskální pamětí. Minimálně ke zpoždění celého nástupu EET by ještě dojít klidně mohlo. Záleží na tom, na kolik se podaří vybudovat potřebnou infrastrukturu na straně finanční správy. Tam chytrý telefon stačit nebude. Systém bude muset dokázat přijmout tisíce transakcí .
Teprve během května budou vypsána výběrová řízení na jádro elektronické evidence tržeb, které zajistí přijetí a zpracování údajů z účtenek. To se skládá z takzvané certifikační autority a transakčního rozhraní. Ministerstvo financí tvrdí, že času je dost a prosincový termín se stihne. Otázkou je, na kolik rychle se podaří vysoutěžit dodavatele a také to, jak bude výsledek fungovat (kolabující systém v duchu startu nového registru vozidel by znamenal naprostou katastrofu).
Dodavatelé pokladních systémů nicméně v souvislosti s blížícím se termínem, spuštění zaznamenávají nárůst zájmu o své produkty. „Zájem se zvýšil zcela jednoznačně, a to až o desítky procent,“ potvrzuje Hynek Pášma ze společnosti Smart Software, která patří k dodavatelům pokladních systémů
Do jisté míry vyčkávají i dodavatelé pokladních systémů. Stále totiž chybí technická specifikace, která má zajistit okamžitou komunikaci se systémem Finanční správy. Jak ale říká Petr Vančura, mediální zástupce projektu Dotykačka, není to překážka pro to, aby byly pokladní systémy na EET připraveny. „Aktuální verze Dotykačky již lokálně eviduje veškerá data, která jsou nutná pro EET. V okamžiku známé technické specifikace budou tato data jen odeslána ve správném formátu na správné místo,“ vysvětluje. „Zákazníci nemusí mít obavu z toho, že by byl jejich systém později nekompatibilní se systémy nebo serverem finanční správy ČR a mohou si jej bez obav pořídit už nyní,“ dodává.
Podobně se na problematiku dívá i Hynek Pášma ze Smart Software. „Vzhledem k tomu, že jde o čistě softwarový produkt, jsme na příchod EET připraveni – po zveřejnění technické dokumentace ministerstvem financí provedeme pouze úpravu našich systémů a budeme je našim zákazníkům distribuovat vzdáleně do jejich pokladen stejně jako jakoukoliv jinou aktualizaci pokladního systému. Jde o stejný princip jako jsou aktualizace systému Windows,“ dodává.

Pokračování článku: Svět obchodu, květen 2016