ALUKOV otevřel své Výzkumné a vývojové centrum

Vývojové centrum bude sloužit k modernizaci zastřešovacích systémů a testování nových technologií.

Společnost ALUKOV, tradiční český výrobce zastřešení teras CORSO, bazénů a vířivých van, slavnostně otevřela v Orli u Chrudimi Výzkumné a vývojové centrum postavené za přispění evropských dotačních fondů.

Centrum slouží k vývoji a modernizaci zastřešovacích systémů, testování nových technologií i materiálů a ke zkouškám samotných výrobků a použitých materiálů.  Jedním z jeho hlavních cílů je vývoj rozměrných typů teleskopických zařízení.

Pro zákazníky to bude znamenat snížení cen zastřešení a zvýšení komfortu při užívání zastřešení. Moderní zastřešení mohou být napojena na inteligentní řešení domácnosti a aktivně se přizpůsobit potřebám uživatelů.

Výstavba nové vývojové haly, jejíž součástí jsou i laboratoře, administrativní část výzkumu a technologií, byla zahájena v listopadu 2016 a firma do ní investovala 30 milionů Kč. Oddělení vývoje se rozrostlo o 5 inženýrů a techniků, kteří testují a zdokonalují systémy a materiály, které se při výrobě používají. Zároveň se zaměřují na detail, například vylepšují dotěsňovací prvky nebo zkoumají přilnavost jednotlivých materiálů.

S ohledem na růst počtu zakázek bylo zároveň přijato přes 70 dělníků, řidičů a montérů. Protože jsou výrobní kapacity zcela vytíženy a počet zakázek stále roste, nábor nových zaměstnanců i nadále trvá.

Slavnostní otevření výzkumného centra se konalo současně s valnou hromadou sdružení IPC Teamu, Evropského hospodářského zájmového sdružení. Sdružení spoluzakládal ALUKOV před 12 lety, přičemž jeho vizí bylo zavedení mezinárodně platných a uznávaných standardů v oblasti zastřešení.

Pozvání na valnou hromadu přijalo více než 10 delegátů jednotlivých členských zemí, mimo jiné přijeli zástupci Rakouska, Slovenska, Maďarska, Polska, Švýcarska, dále zástupci z Islandu a Číny, ale také z Itálie a Francie.

Během dvoudenního summitu došlo k výměně obchodních i marketingových zkušeností a poznatků z jednotlivých regionů. Jedním ze zajímavých témat byla instalace zastřešení téměř 70 metrů nad zemí. Posuvné zastřešení CORSO instaloval ALUKOV v čínské Šanghaji v 21. patře výškové budovy.

Náročné pracovní dny byly zakončeny doprovodným historickým programem na hradě KOST, kde probíhal společenský večer. Jan Zitko popřál za vedení společnosti ALUKOV svým zaměstnancům mnoho sil do nových pracovních úkolů. Nové Vývojové hale přeje posouvat hranice a možnosti moderních zastřešení s důrazem na potřeby a vkus zákazníků.

slavnostni-otevreni-vyzkumneho-centra