Yves Delmas, DPDgroup: „Evropský trh je hodně konkurenční“

E-commerce roste každým rokem, v celé Evropě se objem zboží prodaného přes internet každý rok zvyšuje o zhruba 15 procent. S růstem e-commerce roste i poptávka po službách dopravců. Ve virtuální „výloze“ e-shopu se zboží stává obrázkem s popiskou, ve skutečnosti však jde o velmi hmatatelné produkty, které je nutné přepravit od výrobce k provozovateli e-shopu a od něj k zákazníkovi. Ten je navíc stále náročnější i na kvalitu doručovacích služeb. Doba se zrychluje, nároky rostou a zákazníci chtějí rychlou a flexibilní přepravu. „Naši kurýři dodávají přes čtyři miliony balíků denně,“ říká Yves Delmas, provozní ředitel pro Evropu společnosti DPD group, která je druhou největší přepravní sítí v Evropě.

Jak tvrdá je konkurence mezi balíkovými přepravci an evropském trhu? A jak si stojíte v porovnání s ostatními konkurenty?

Co se týče naší pozice evropské dvojky, můžeme být spokojeni – nejsme moc daleko za DHL, v současné době máme na evropském trhu 12% podíl a zároveň máme asi nejrovnoměrnější zastoupení v evropských zemích, protože takřka ve všech státech, kde působíme, jsme v první trojce. Evropský trh je extrémně konkurenční, uvnitř každé země máme silnou konkurenci, už jen tím, že ve většině zemí má silnou pozici domácí poštovní organizace, například u vás v České republice má Česká pošta stále dominantní postavení.

Jak je to ve vaší domovské Francii?

Ve Francii máme velice silné postavení, protože naším většinovým vlastníkem je dceřinná společnost francouzské pošty, skupiny La Poste. Na ostatních trzích, dke působíme, jsou domácí poštovní organizace našimi konkurenty a některé jsou v tom velice dobré. Ale i pokud bychom si odmysleli tento druh konkurence, zůstal by tu stále velmi silně konkurenční trh, jak na úrovni jednotlivých států, tak v oblasti mezinárodní balíkové přepravy. Zároveň ale lze vysledovat silný trend konsolidace trhu, dochází ke koncentraci, řada místních hráčů v posledních letech z trhu zmizela –a  mezi nimi i poměrně výrazní a v rámci lokálního trhu významní hráči, jako třeba City Link ve Velké Británii. A tendence k větší koncentraci na trhu bude podle mě trendem i dalších let.

Nakolik usnadňuje váš byzyns existence jednotného evropského trhu v rámci EU, uvnitř kterého není njtné řešit celní bariéry a při přepravě ani hraniční bariéry?

Samozřejmě velice. Zhruba před deseti lety jsme se rozhodli, že se vedle B2B byznysu zaměříme silně i na mezinárodní B2C byznys a podařilo se nám v této oblasti v rámci Evropy hodně vyrůst – a jednotný trh EU s volným pohybem zboží v tom jistě velmi pomohl. Zároveň se ale nebojíme ani překonávání celních a jiných bariér, máme DPD Switzerland, jsme číslo jedna v Rusku, kde máme dceřinku DPD Russia… Nicméně bez celních bariér je vše samozřejmě mnohem jednodušší.

Jak se díváte na brexit? Bude mít nějaké dopady na váš byznys?

V Británii jsme číslo jedna, co se týká expresní přepravy zásilek, naše britská obchodní jednotka patří k nejúspěšnějším z hlediska profitability, takže Británie je pro nás určitě důležitá. Co ale přinese brexit, lze nyní jen těžko odhadnout. Lze předpokládat, že se vrátí celní bariéry, ale jaká bude přesná podoba obchodních vztahů mezi Velkou Britá nií a EU, v současné době nikdo neví. Ještě dlouhou dobu budou na nejvyšší úrovni probíhat na toto téma jednání mezi vedením Velké Británie a EU. My nemáme prakticky žádnou šanci tato jednání ovlivnit, takže máme jedinou jistotu – ať už se dohodne cokoli, budeme se muset přizpůsobit. Ale jsme přesvědčen, že naše britská jednotka i po brexitu udrží svou silnou pozici na britském trhu. A v současné době má chystaný brexit pro nás dopady spíše pozitivní – tím, jak se v důsledku jeho očekávání propadla libra vůči euru, vzrostlo množství balíků, které britské e-shopy a britští exportéři posílají do jiných zemí EU. Což pro nás znamená nárůst byznysu.

Jak důležitý je pro DPD český trh?

Je to pro nás velmi zajímavý trh, velmi silný a rychle rostoucí. Vůbec, všechny východoevropské trhy si vedou extrémně dobře, vyznačují se velmi rychlým růstem, mnohem rychlejším, než v zemích západní Evropy. Takže určitě jde o velmi atraktivní trh.

Jsou velké rozdíly v preferencích zákazníků na jednotlivých trzích v rámci Evropy?

Rozdíly tu samozřejmě jsou a je to velice zajímavé. Například ve Velké Británii lidé velmi často využívají možnost „doručení k sousedovi“ – spousta z nich řekne kurýrovi: „Nechte mi balíček u souseda.“ Něco takového ve Francii nebo ve Španělsku nepřipadá v úvahu. Naopak v těchto zemích zase lidé velmi často využívají doručení na naše pick-up pointy, kde si pak zásilku vyzvednou v době, kdy se jim to hodí.

Jak vybíráte partnery pro provoz pick up pointů? A nakolik je o tuto spolupráci zájem?

Z velké části jde o menší obchody, třeba květinářství a podobně. Důležité je, aby šlo o obchod s krátkým prodejním cyklem – nevhodná je třeba cestovní kancelář, kde může klient zaměstnat obsluhu na hodinu při vybírání toho správného zájezdu. Ten, kdo si sem jde pro balík, určitě nebude chtít hodinu čekat. Proto se snažíme vybírat takové obchody, kde to „odsýpá“. Zájem o tuto spolupráci ze strany obchodníků je velký. Spolupráce s námi je pro ně výhodná.

V čem?

Tak jednak dostanou za to, že pro nás tuto činnost vedle svého hlavního byznysu dělají, určitou malou finanční odměnu – ta ale není sama o sobě až tak podstatná. Je to určitý příjem navíc, ale nejde o nic, co by jim změnilo život. Mnohem podstatnější je to, že jim přivedeme další potenciální zákazníky. Člověk přijde vyzvednout si balík a při té příležitosti si možná i něco v obchodě koupí – třeba, v případě květinářství, květiny pro manželku k narozeninám. Je to zkrátka příležitost ke crossellingu. V průměru máme do pick up pointu zásilek denně. To znamená 20 lidí, kteří by třeba do vašeho obchodu jinak nepřišli. Ale teď si sem jdou pro balík. Pokud se vám alespoň jednomu z jich podaří ještě něco prodat, může to být v konečném součtu poměrně zajímavý nárůst obratu.