Úklid v prodejnách

Údržba čistoty prodejních prostor i zázemí je při podnikání v maloobchodním prodeji nezbytná. Prodejny jsou místy, kde se „protočí“ velké množství lidí, všichni pak přinesou na podrážkách zvenčí různé nečistoty. A pokud je zanedbaný úklid, prodejna nejen neláká k nákupu, ale může být i zdrojem potíží s úřady.

Jen za první pololetí letošního roku uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce zákaz užívání prostor celkem 46 provozovatelům maloobchodních prodejen. Nejčastěji kvůli výskytu škůdců ve skaldech i na prodejní ploše a také dlouhodobě zanedbanému úklidu.

Čistota začíná na vstupu

Boj se znečištěním začíná již na vstupu do prodejny. Lidé na podrážkách svých bot nanosí v cekovém součtu každý rok dovnitř do budov zvenku stovky kilogramů nečistot. Čím méně nečistot se dostane dovnitř, tím budou náklady na úklid nižší. A sníží se také opotřebení podlahových krytin uvnitř. Tady jsou nezbytným pomocníkem rohože.

Pro výběr správně dimenzované čisticí rohože je nezbytné mít přehled o tom, kolik denně projde daným prostorem lidí. Kvalitní rohož zachytí nečistoty a vodu a odvádí je hluboko do své konstrukce, daleko od povrchu. Pokud zůstávají nečistoty na povrchu, další návštěvník je vnese do budovy – a veškerý efekt je pryč. Důležité je také si uvědomit, že jedna rohož nestačí. Žádná rohož není univerzální – tj. neumí najednou odstraňovat s podrážek hrubou nečistotu, kamínky, písek, prach, vodu a v zimě led a sníh. Požadovaný účel tak splní pouze čisticí zóna složená z více druhů rohoží.

Pro venkovní čistící rohože se nejčastěji volí rohože z hliníku. Uvnitř pak najdou uplatnění gumové či textilní rohože. Správná čisticí zóna by pak měla být poskládána z kombinace hrubé, jemnější a nejjemnější čisticí rohože. Před vstupem by měla být použita hrubá rohož, která dokáže odstranit z podrážek ty nejhrubší nečistoty jako sníh a bláto. Druhá zóna by měla být jemnější, aby dokázala pojmout malé kamínky, písek a až závěrečná vnitřní rohož by měla být textilní, která dokáže absorbovat vlhkost, která na botách hosta ještě zůstala.

Vybavení pro úklid

Dobře sestavená čisticí zóna na vstupu omezí velkou část nečistot, které zákazníci vnášejí na podrážkách bot do prodejny, sama o sobě ale čistotu vnitřních prostor nezajistí. Každodenní úklid je v prodejnách nutností. Především ve velkých prodejnách, kudy denně projdou tisíce lidí, je pak údržba čistoty je něčím, co nepřichází na řadu až na konci směny, ale probíhá po celou dobu, kdy je daný provoz v chodu.

V menších prodejnách si většinou úklid zajišťují provozovatelé vlastními silami, i v prodejnách velkých řetězců hrají často velkou roli kmenoví zaměstnanci, úplný outsourcing úklidu je spíše výjimkou, než pravidlem. Většinou jde o kombinaci vlastních pracovníků či brigádníků a najaté profesionální úklidové firmy. Často běžný denní úklid zajišťují zaměstnanci a externí dodavatelé zajišťují „speciality“ – čištění výloh, velké generální úklidy a pod.

Výběr úklidových prostředků

Pro kvalitu úklidu je důležitý výběr vhodných úklidových prostředků. Mnozí dodavatelé úklidových prostředků mají pro své zákazníky připraveny hygienické plány – představují komplex čistících prostředků spolu se stanovenou frekvencí jejich používání a také se stanoveným správným způsobem použití pro daný typ provozu. Buď obecně (např. pro obchodní centra) nebo na míru konkrétního prostoru.

Obecné hygienické plány naplní potřebu hygienou požadovaného „papírování“, v praxi však předtištěná tabulka, která vychází z předpokladu, že v dané provozovně jsou všude stejné

povrchy a všude je stejné vybavení, jako na jiných provozovnách obdobného typu, nemusí být ani trochu ku pomoci.

Sestavení hygienického plánu ale nemusí nutně být něčím, co dělá dodavatel úklidové chemie. Někde si hygienické plány sestavuje sám koncový zákazník – a pro úklidovou firmu, která pro něj provádí úklid, je takový hygienický plán pak závazný.

Při výběru čisticích prostředků pro prodejny, kde se prodávají i potraviny, je důležité hledět především na to, aby byly vhodné pro použití v místech, kde přicházejí do přímého styku s potravinami. V případě potřeby důkladnější očisty je nutné sáhnout po dezinfekčních prostředcích. Ty ale přicházejí na řadu až po důkladném „normálním“ úklidu. Nejprve je nutné povlaky z nečistot, na nichž se množí kolonie různých patogenních mikroorganismů, z povrchů dobře odstranit (setřít). Až pak je možné dokonat dílo zkázy pro mikroorganismy použitím dezinfekce. V opačném případě by dezinfekce pouze překryla bakteriální „film“.

Při používání dezinfekce je nutné mít na paměti, že na jedné straně ničí choroboplodné zárodky, na druhé straně jde o silné chemikálie, které ničí skutečně vše živé – tedy představují potenciální hrozbu i pro člověka. Nejsou nebezpečné, pokud se používají správně.

Součástí správného použití dezinfekčních ale i běžných úklidových přípravků je jejich správné dávkování. Nejde ale o to snažit se na této položce – která představuje nemalé procento z celkových nákladů na zajištění úklidu – za každou cenu ušetřit. Zbytečné plýtvání samozřejmě není na místě – dávkováním většího množství úklidového prostředku, než je ho pro optimální koncentraci potřeba, lepší úklid nezajistí a stojí zbytečné peníze, v případě agresivnějších látek pak může dokonce takový příliš „štědře“ nadávkovaný čisticí roztok způsobit poškození čištěného povrchu. Naopak pokusy ušetřit na optimálním dávkování mají za následek nedostatečnou kvalitu úklidu – slabý roztok na nečistoty moc nepůsobí a nedokáže je dostatečně rozpustit, aby pak mohly být bez problému odstraněny setřením z povrchu.

Technika pro efektivní úklid

V malých prodejnách zvládne úklid podlah jedna pracovnice s kýblem (dnes s píše úklidovým vozíkem) a mopem. Tam, kde se podlahová plocha prodejny počítá na stovky metrů čtverečních, už ale přichází na řadu těžká technika.

V prostředí velkoplošných prodejen se uplatňují zejména podlahové mycí stroje, které jsou ideální technikou pro údržbu hladkých podlah v obchodních centrech. Jakmile jde o stovky či dokonce tisíce metrů čtverečních, je nasazení podlahového mycího stroje jasnou volbou – jinak by si úklid takové rozlehlé plochy místo jednoho člověka s podlahovým strojem vyžádal nasazení velkého počtu uklízeček.

Výběr podlahových mycích strojů je široký, od levnějších pro „chodící“ obsluhu až po podstatně dražší, ale také výkonnější „sedící“. Dilema volby mezi strojem pro chodící a sedící obsluhu rozhoduje především velikost čištěné plochy a také čas, za který musí být úklid hotov.Pokud má obsluha na úklid celou směnu, může být stroj méně výkonný. Pokud má k dispozici jen omezený čas, úklid musí být například proveden během polední přestávky, musí být stroj natolik výkonný, aby úkol stihl splnit. Záleží také na velikosti čištěné plochy a na tom, zda úklid musí být proveden jednorázově – tedy zda je stroj s chodící obsluhou schopen zvládnout požadovanou plochu na jedno nabití baterie. U větších ploch od zhruba 2500- 3000 m2 je ekonomičtější stroj se sedící obsluhou.

Možnosti využití podlahových mycích strojů jsou velmi široké. Podlahové čisticí stroje lze úspěšně používat na všechny typy omyvatelných povrchů v závislosti na jejich typu a velikosti od PVC, marmolea a linolea až po povrchy z litého betonu, slinuté dlažby nebo přírodních a umělých kamenů. Dřevěné nebo jiné porézní povrchy je nutné před použitím strojů ošetřit podlahovou emulzí. Podlahové mycí stroje se naopak nehodí na drsné povrchy jako je nehlazený beton, asfalt nebo zámková dlažba.

Podlahové mycí stroje obstarávají dvě základní služby – podlahu umyjí a rovnou i vysuší. Spojují tak v sobě schopnosti jednokotoučových mycích strojů pro drhnutí podlah a vysavačů. K základní výbavě každého podlahového mycího stroje tak patří nádrž na čistou a nádrž na odpadní vodu, diskové nebo válcové kartáče, sací motor a sací lišta.

Nádrž na čistou vodu je obvykle naplněna nejen samotnou čistou vodou, ale roztokem vody a čisticí chemie. Je nutné volit nepěnivou chemii nebo použít odpěňovač, aby nedošlo k proniknutí pěny k sacímu motoru.

Čisticí roztok pak z nádržky stéká na kartáče, které zajistí čištění podlahy. Kartáče mohou být diskové (kotoučové) nebo válcové. Kotoučové stroje volíme při úklidu rovných a hladkých povrchů při malém nebo standardním znečištění. Stroje s válcovými kartáči jsou vhodnější pro ošetření nerovných povrchů, dlaždic se spárami nebo velmi znečištěných povrchů. Také na povrchu s ulpělou nečistotou má válcový kartáč výhodu řádově většího přítlaku.

Po rozmytí nečistot na podlaze za pomoci kartáčů pak sací lišta zajistí stírání zbytkové vody. Ta je pak za pomoci sacího motoru odváděna sací hadicí z lišty do nádrže na špinavou vodu.