Co je u nás nového? Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů

tibor nytraiInformace SZPI o výsledku kontrol prodeje vína nás nepřekvapily. Do značné míry se naplnila naše očekávání v souvislosti s dopadem novely vinařského zákona. Pravdou sice je, že plná účinnost nastala až od 1.1.2018, ale již samotné projednávání zákona a veřejná komunikace nedobrého stavu ve věci prodeje, zejména sudového vína, přispěly k eliminaci podvodných jednání ve smyslu falšování vína a klamání spotřebitele. Na druhou stranu je alarmující, že se objevily nové formy podvádění např. přidávání aromatických přídavků. Velmi vítáme, že SZPI akreditovala metodu, která pomáhá odhalovat taková protiprávní jednání. Doufáme, že po zavedení některých dalších připravovaných opatření týkajících se zejména dovozu vína ze zahraničí dojde k ještě vyšší transparentnosti trhu s vínem nebaleným, nabízeným k přímému prodeji zákazníkům a také baleným do obalu pro spotřebitele.