Coca Cola HBC je TOP odpovědnou firmou v životním prostředí roku 2018

Nezávislá platforma pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost (BpS) rozdala tituly nejodpovědnějším firmám Česka. Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko získala prestižní cenu Top odpovědná firma v životním prostředí 2018 za projekt Minimální vodní stopa nápojů. Ceny BpS každoročně mapují prostředí udržitelného a odpovědného podnikání v republice. Do letošního ročníku se zapojilo celkově 75 firem.

„Odpovědnost k životnímu prostředí je pro nás v rámci udržitelnosti klíčovým tématem, ve kterém jsme v posledních letech učinili velký pokrok. Zásadním způsobem jsme v našem výrobním závodě v Praze snížili nejen spotřebu vody, ale také elektrické energie nebo CO2. Jsme proto skutečně hrdí, že jsme za naše výsledky získali tak prestižní ocenění,“ komentuje vítězství Maria Anargyrou-Nikolić, generální ředitelka Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, a dodává: „V našem úsilí snižovat ekologickou stopu budeme i nadále pokračovat. Jen v letošním roce jsme v ČR investovali přes 300 milionů korun do moderních technologií.“

Pro výrobce nealkoholických nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je spotřeba vody klíčovou hodnotou, pro kterou společnost stále hledá nová inovativní řešení. V období od roku 2008 do konce roku 2017 se ve výrobním závodě v Praze Kyjích podařilo snížit spotřebu vody na litr vyrobeného nápoje téměř o polovinu, na současných 1,72 litru. Vedle technologických inovací se společnost dlouhodobě snaží zapojit do zlepšení výrobních procesů také své zaměstnance a jejich skvělé nápady.

Příkladem úspory vody je například nová technologie mytí lahví, která umožnila snížit průměrnou spotřebu páry myčky lahví o 55 % a vody o 65 %. Zásadní zlepšení udělala společnost i v dalších sledovaných kritériích ochrany životního prostředí. Podíl recyklovaného odpadu v pražském výrobním závodě se za poslední dekádu zdvojnásobil na 95 %. Produkci CO2 snížila ze 103 g CO2/litr vyrobeného nápoje v roce 2010 na 30 g v roce 2017. Spotřeba elektrické energie na litr nápoje loni činila 0,56 MJ, zatímco ještě v roce 2008 byla na úrovni 0,83 MJ/l. Veškerou elektřinu přitom odebíráme z obnovitelných zdrojů. Od roku 2016 pak na trh dodáváme nová chladící zařízení, která mají spotřebu nižší o 40 %. Společnost je také jedním ze zakladatelů systému sběru a recyklace odpadů EKO-KOM a při výrobě svých PET lahví používá až 30 % recyklátu.

Společnost zároveň v České republice masově investuje. Letošní investice mířily zejména do dvou nových výrobních linek. Na jedné z nich, unikátní aseptické lince, například letos jako první závod Coca-Cola HBC v Evropě začala vyrábět nápoje rostlinného původu (občas laicky nesprávně označované jako rostlinná mléka), které jsou velmi náročné na výrobu.

„Veškeré naše nové investice směřují mimo jiné ke snižování ekologické stopy vyrobených nápojů. Ve výrazných investicích do České republiky budeme pokračovat i v příštím roce. Naší ambicí je být jednou z nejudržitelnějších a nejodpovědnějších společností v České republice,“ uvedl ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Petr Jonák

Top odpovědná firma je v Česku unikátní nezávislý systém ratingu, který oceňuje firmy v klíčových oblastech odpovědného a udržitelného podnikání. Do soutěže se mohou zapojit menší či větší firmy, které se dlouhodobě věnují strategii rozvoje společnosti a přinášejí inovativní řešení v oblasti snížení dopadu firem na životní prostředí. Rozhodujícími faktory v soutěži tedy není velikost firmy nebo výše finanční podpory, ale zejména kvalita strategie a inovativnosti.

Soutěž TOP Odpovědná firma se koná pod záštitou předsedy Senátu PČR Milana Štěcha, Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Nezávislost výsledků garantuje porota složená z více než 40 odborníků. V letošním ročníku byly hodnoceny projekty 75 firem s více než stovkou nejrůznějších strategií.