Jakub Kejval, generální ředitel Bureau Veritas

Bureau Veritas se aktuálně stala první organizací v Česku pověřenou udělovat certifikáty potravinám vyrobeným bez použití geneticky modifikovaných surovin. Společnost bude při kontrolách zjišťovat soulad výrobků s národním standardem Bez GMO, který chrání spotřebitele a poskytuje jim lepší podmínky výběru potravin. Pověření ke kontrolám udělil Spolek pro komodity a krmiva, který je zároveň tvůrcem standardu. Český národní standard Bez GMO zaručuje, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi výroby potraviny s výjimkou určitého životního stádia zvířat. „Budeme kontrolovat praktický celý řetězec. Začínáme u produkce použitých osiv, pěstování obilovin a výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata. Pokračujeme kontrolou potravinářských surovin a končíme u finálních výrobků. Zabýváme se rovněž obchodníky a dopravci, kteří se surovinami a produkty nakládají. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA,“ popisuje Jakub Kejval z Bureau Veritas, generální ředitel.