Skupina METRO AG se rozdělí na dvě nezávislé skupiny

Dalším krokem probíhající přeměny skupiny METRO AG je rozdělení na dvě silné a nezávislé skupiny. První skupina bude zaměřená na velkoobchod a potraviny, druhá pak na spotřební elektroniku a související služby. Specializace na užší segment podnikání pomůže oběma skupinám urychlit rozhodovací procesy a dosáhnout větší flexibility i provozní efektivity. Změny v uspořádání společnosti by měly proběhnout do poloviny roku 2017.

Obě nově vzniklé skupiny budou samostatně uvedeny na burzu a v čele každé z nich bude stát nezávislá správní a dozorčí rada. Cílem je poskytnout oběma skupinám a tedy jejich vedení plnou kontrolu nad směřováním společnosti, posílit orientaci na zákazníka a podpořit firemní růst. Zároveň tato změna povede ke zjednodušení struktur, posílí schopnost obou společností flexibilně reagovat na proměny trhu, umožní navazovat strategická partnerství, věnovat se akvizicím, a realizovat tak vlastní strategii růstu.

„Během uplynulých let jsme úspěšně revitalizovali klíčové oblasti našeho podnikání a zároveň jsme významně vylepšili účetní bilanci naší skupiny,“ komentuje situaci Olaf Koch, CEO skupiny METRO AG. „Obě nově vzniklé skupiny – ta zaměřená na velkoobchod a potraviny i skupina spotřební elektroniky – se v minulosti obchodně rozvíjely. Nyní pokračují na úspěšně započaté cestě a pro vlastní nezávislou budoucnost mají ty nejlepší předpoklady. Naši akcionáři budou vlastnit dvě samostatné a nezávislé společnosti, lídry trhu ve své oblasti, které díky koncentraci na užší segment trhu zvyšují svou hodnotu jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance i obchodní partnery,“ dodává.

Skupinu velkoobchodu a potravin (zahrnující METRO, MAKRO a jejich přidružené obchodní jednotky) by měl řídit současný CEO skupiny METRO AG Olaf Koch. V čele skupiny spotřební elektroniky (zahrnující holding Media-Saturn a jeho silné portfolio značek) by pak měl stanout Pieter Haas, člen představenstva skupiny METRO AG a současný CEO Media-Saturn. Návrhy musí ještě schválit příslušná dozorčí rada. O obsazení dalších pozic bude rozhodnuto později.

Rozdělení proběhne odštěpením společnosti METRO Cash and Carry, řetězce Real a dalších spřízněných služeb a společností od stávající skupiny METRO AG. Ta se pod novým názvem nadále bude soustředit výhradně na sektor spotřební elektroniky. Tento proces umožní oběma skupinám plně se zaměřit na započatou transformaci. Pro obě to znamená mimo jiné i přehlednější využití a distribuci investičního kapitálu. Rozdělení podporuje nejen dozorčí rada, ale i hloubková analýza současného stavu společnosti a klíčoví podílníci Haniel, Schmidt-Ruthenbeck a Beisheim. Ti získají v obou skupinách podíl odpovídající jejich stávajícímu podílu v holdingu. „Rozdělení je v nejlepším zájmu našich investorů. Je významnou příležitostí pro rychlejší a ziskovější růst,“ vysvětluje předseda dozorčí rady METRO AG Jürgen Steinmann.

Vytvoření dvou nezávislých skupin umožnila úspěšná transformace, kterou skupina METRO GROUP v posledních letech prochází. Deset po sobě jdoucích čtvrtletí vykazovalo METRO Cash & Carry nárůst prodejů i zisku, a to i navzdory vysoce konkurenčnímu prostředí. Společnost Media-Saturn roste již šest po sobě jdoucích čtvrtletí a za poslední fiskální rok dosáhla nejen vysokých zisků, ale i největšího tržního podílu ve své historii. Finanční profil obou rostoucích společností je tak stejně jako jejich tržní potenciál velmi silný.