DB Schenker získal od společnosti Cisco ocenění Excellence za vytváření hodnot

Společnost DB Schenker obdržela ocenění Excellence 2016  při udílení cen Value Creation od společnosti Cisco. Prestižní ocenění si DB Schenker vysloužil díky tomu, že jeho inovativní řešení překonala očekávání a zvyšují celkovou hodnotu produktů Cisco.

U příležitosti 25. výročí udělování ocenění našim dodavatelům jsme se zaměřili na digitalizaci a obrovské příležitosti, které představuje propojení lidí, procesů, dat a věcí,  říká John O´Connor, viceprezident pro globální řízení dodavatelů Cisco.

Dodavatelský řetězec společnosti Cisco získal díky partnerům a dodavatelům na kvalitě, což dnes hraje zásadní roli při růstu firmy, vývoji a úspěchu. Ušli jsme dlouhou cestu, ale musíme i nadále pokračovat ve vývoji, inovacích a zrychlování, dodal John O´Connor.

Cisco předalo ceny dodavatelům, kteří svým dílem přispěli k úspěchu společnosti Cisco ve fiskálním roce 2016. Během oslav 25. výročí, Cisco připomnělo úspěchy, kterých dosáhlo díky těm nejlepším strategickým dodavatelům a výrobním partnerům, kteří jsou rozhodující pro celkový dodavatelský řetězec jako je Cisco.