Trendem je lokační analýza, díky které firmy vidí svůj business jinak

Lokační analýza umožňuje pracovat s daty ve vztahu k lokalitě, vizualizace na mapovém podkladu totiž odhaluje nové souvislosti

Proč by měly firmy svá data analyzovat na mapě? Protože až 80 % firemních dat lze vztáhnout k lokaci. Oblast Business Intelligence se tak čím dál častěji orientuje právě na zobrazení a analýzu dat ve vztahu k lokalitě. Společnost CleverAnalytics pak data zobrazuje na mapovém podkladu v cloudové aplikaci a umožňuje firmám vidět jejich business jinak. Vizualizace dat totiž mnohdy odhalí ve firemních datech souvislosti, které v tabulkách nemusí být zřejmé. Lokační analýza neboli Location Intelligence je vhodná především pro střední a velké firmy, které obchodují s koncovým zákazníkem. Jde například o pojišťovny, banky, obchody se spotřebním zbožím nebo food delivery a další.

Mapová aplikace pomáhá odhalit třeba oblasti, kde by si lidé rádi objednali jídlo domů, ale restaurace tam zatím nedováží. Pomocí snadno čitelné vizualizace velkých dat na mapě ukazuje i to, kde jsou lidé nespokojení s kvalitou jídla, dobou dovážky nebo chováním kurýra. Nástroj pro lokační analýzu však přináší užitek nejen v oblasti food delivery, ale také například bankovnictví, energetiky a v podstatě jakémukoli businessu, který operuje se sítí obchodů nebo poboček. Lokační analýza má tak využití v mnoha oborech.

Co je lokační analýza?

Location Intelligence, tedy specifické odvětví Business Intelligece, umožňuje zpracování a porozumění komplexním problémům, pomocí vzájemných geografických vztahů. Takovým jevem může být například právě optimalizace pobočkové sítě. Kontext lokace firemních dat na mapě je důležitým prvkem, který firmám přináší žádané poznání svého podnikání. Bez znalosti místní situace se neobejdou rozvážkové služby, rozvoj nemovitostí nebo B2B prodej. Pro lokační analýzu jsou podle odborníků z CleverAnalytics důležitá nejen data, která může firma analyzovat, ale také mapové podklady, na kterých se data vizualizují.

Lokační analýza ve službách obchodní strategie

Lokační analýza může například pomoci naplnit novou obchodní strategii. Společnost Edenred, zabývající se zaměstnaneckými benefity a stravenkami, ve snaze zefektivnit proces oslovování nových klientů, právě takovou analýzu využila. Pracovala s koupenou databází společností zaměstnávajících alespoň 10 lidí, seznamem společností, které už Edenred využívají a také seznamem míst zájmu. Všechny databáze byly v různých formátech. Nejprve bylo tedy nutné všechny adresy firem a míst zájmů geokódovat, aby bylo možné je zobrazit na mapě v platformě CleverAnalytics. Pak je potřeba data importovat do platformy.  Na mapových pohledech v platformě pomocí filtrů lze poté skrýt společnosti, které už využívají služby Edenredu. Následně odfiltrovat všechny společnosti, které jsou od míst zájmů dále než 500 m, protože to byla stanovená maximální vzdálenost míst, kde zaměstnanci jednotlivých oslovovaných firem mohou uplatnit stravenky společnosti. Na základě této analýzy byli obchodníci při oslovování až o 25 % úspěšnější.

Jaká data mohou firmy analyzovat?

Nemusí jít o externí data koupená od subjektů, jakými jsou banky nebo mobilní operátoři. Každá firma totiž sama nějaká data produkuje. Má k dispozici například objednávky, smlouvy, trasy kurýrů nebo adresy svých zákazníků. Čím víc firmy rostou a obsluhují větší území, mají také víc poboček, stávají se globálními, tím je pro ně důležitější znát byznys a potenciál trhu vzhledem k lokalitě. Firmám dnes při expanzi pomáhají lokačních data, která se sbírají například pomocí beam čidel, IoT (internet věcí), GPS nebo mobilních zařízení.

Některá externí data jsou také volně dostupná. Zásobárnou využitených dat je pak například Český statistický úřad nebo informace z katastru nemovitostí atd. Firmy však mohou sbírat data také cíleně, například v rámci takzvaných věrnostních programů.

Proč je někdy potřeba využít externí data?

Když chce společnost zjistit, kde bude nejlepší otevřít novou pobočku, potřebuje zkrátka vědět, kde se lidé nejčastěji pohybují. Externí data využijí firmy i v případě, že potřebují zjistit, kde působí konkurence nebo chtějí klientskou základnu segmentovat podle určitých kritérií. To lze udělat například právě podle demografických údajů.

Lokalizovat se dají právě tyto demografické údaje, body zájmu jednotlivých společností, reklamní plochy nebo doprava a dopravní obslužnost. Analyzovat se však dá i kupní síla jednotlivých poboček, umístění obchodních míst konkurence nebo povodňové oblasti a jiné geografické údaje. Záleží jen na tom, která data jsou pro firmu relevantní.

U externích dat je ale třeba dát pozor na to, aby byla nejen relevantní, ale i důvěryhodná. Je tedy nutné sledovat, jak vznikají. Jsou shromažďována na základě zákona nebo jen komunitně? Vytváří a spravuje je například ministerstvo nebo soukromý subjekt? Mění se nějak metodika sběru těchto dat v čase? Jak detailní informace taková data poskytují? To jsou alespoň základní otázky, které by si měl potenciální uživatel externích databází a dat položit, než na základě jejich analýzy učiní důležité rozhodnutí, které bude mít na firmu vliv.

Business Intelligence do rukou manažerů!

Lokační analýza nejlépe poslouží těm, kdo znají svůj business a vědí čeho chtějí dosáhnout. Platforma CleverAnalytics tak vrací Business Intelligence zpátky do rukou business manažerům. Snahou je vytvořit nástroj, který budou moci využívat ti, kteří rozumí svému byznysu nejlépe. Potřebná data má totiž v současnosti k dispozici jen přibližně čtvrtina těch, kteří mají ve firmách rozhodovací právo.

Moderní technologie jako konkurenční výhoda

Konkurenceschopné firmy dokáží využít svůj potenciál i díky moderním technologiím. Jejich využití jim pomáhá pracovat efektivněji a zvyšovat tak zisk. Objem zpracovávaných dat se neustále zvyšuje a tím množství nástrojů, které s jejich analýzou mají pomáhat. Ne vždy tomu tak ale opravdu je. Firmy pak často platí za řešení, které je nekompatibilní s jejich daty a nástroji, které už používají nebo je k nim přístup tak komplikovaný, že ho nikdo reálně nevyužívá. Protože lokační analýza je čím dál využívanějším způsobem práce s daty, je třeba i platformy pro lokační analýzu přizpůsobit potřebám trhu.

Aby byl nástroj pro lokační analýzu pro firmu opravdu výhodou, musí fungovat tak, aby ho mohli využívat právě ti, kdo danému businessu rozumí nejlépe. Každé odvětví má zároveň jiné podmínky a potřeby.

Díky lokační analýze mohou firmy například zjistit, proč jejich pobočku nenavštěvuje očekávaný počet zákazníků, přestože je blízko jejich bydliště. To, že je pobočka umístěna tam, kde žije velké množství lidí, totiž ještě neznamená, že je pro ně dostupná. Dostupnější může být ta, která je u zastávky MHD nebo v blízkosti jejich pracoviště.

Cloudové platformy mají v BI své místo

Firmy se také čím dál častěji přesouvají k platformám fungujícím přes cloud. Výhodou, která umožňuje službu přizpůsobit potřebám konkrétní společnosti, je i princip SaaS. Software jako služba (SaaS) nabízí flexibilní užívání nástroje podle potřeb uživatelů. Jestli je něco dobrého a firmě to přináší zisk, se totiž většinou ukáže až při reálném používání. Se SaaS se nevystavujete riziku, že zaplatíte jednorázově obrovskou částku a po měsíci zjistíte, že je vám to buď k ničemu, nebo už to nepotřebujete. Platíte jen tehdy, kdy platformu reálně využíváte, protože rychlé odvětví ecommerce nebo food delivery využívá lokační analýzu jinak než například konzervativnějsí banky nebo pojišťovny.

CleverAnalytics_location-intelligence