Lindt & Sprüngli: nárůst tržeb a zisku

Za rok 2016 vykázala skupina Lindt & Sprüngli rychlejší růst než celý trh s čokoládovými výrobky. Tržby skupiny vzrostly o 6,8 % na 3 901 mld. CHF, operativní výsledek se zvýšil o 8,4 % na 562,5 mil. CHF a čistý zisk dosáhl 419,8 mil. CHF (+ 10,2 %).

Podnikový výsledek je zvlášť potěšitelný vzhledem ke stagnujícím trhům s čokoládou, obecně utlumené náladě spotřebitelů způsobené politickou a hospodářskou nejistotou, vysokým cenám surovin a tlaku na ceny ze strany obchodních partnerů. Silný nárůst o 7,4 % zaznamenala skupina v Evropě. Obě dceřiné společnosti v Německu a Velké Británii vykázaly dvouciferný nárůst, stejně tak i menší dceřiné společnosti ve Skandinávii, Česku, Polsku a Rusku.

HANDOUT - 2016 - Lindt Boutique Zermatt, Switzerland.  (PHOTOPRESS/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG)
Foto: Lindt