Novela vinařského zákona chrání konzumenty i poctivé obchodníky s vínem

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek sám víno nepěstuje a jak přiznává, ani nevyrostl „na vinohradu“. Rád si ale na dobrém víně pochutná – považuje se v tomto směru za poučeného konzumenta. A jako správný moravský patriot dává přednost vínům z domácí produkce před víny z dovozu. „Dovozová vína nevyhledávám. Rád je ovšem ochutnám, když jsou mi nabídnuta – ale jenom proto, abych se znovu a znovu utvrdil v tom, že ta nejlepší vína máme na jižní Moravě,“ říká s úsměvem.

Které odrůdy patří k vašim oblíbeným?

Z bílých vín mám nejraději Veltlín zelený a Rulandské šedé nebo krále vína Ryzlink rýnský, z červených nepohrdnu výjimečnou odrůdou André, která byla vyšlechtěna u nás na jižní Moravě, a samozřejmě v letním parnu si rád dám i skleničku růžového osvěžujícího jihomoravského vína.

Jste známým bojovníkem proti pančování vína, navrhujete, aby falšování vína bylo trestným činem, dokonce jste se vyslovil pro vznik specializovaného útvaru policie – „vinařské kobry“ (po vzoru „daňové kobry“). Nakolik je reálné, že se tyto ideje podaří proměnit ve skutečnost v podobě novely trestního zákona?
Věřím, že se to nakonec postupnými kroky podaří. Vždyť právě ve vládním návrhu novely vinařského zákona jsou nově upravena pravidla v boji proti černému trhu s vínem, který u nás tvoří až 30 procent. Zásadním momentem je, že za kvalitu vína, zejména sudového, bude odpovědný jeho příjemce nebo výrobce. To je naprosto nový přístup.

Kritici zmiňované novele vinařského zákona vyčítají, že zvyšuje míru byrokracie, poškodí malé vinaře a jde „na ruku“ spíše velkým vinařským podnikům. Jak hodnotíte novelu vy, coby jihomoravský hejtman a předseda Vinařského fondu?

Jak jsem už naznačil, stěžejní body novely vinařského zákona vítám a stejně tak Svazu vinařů. Vždy se ovšem najdou kritici. Já jsem především vděčný vládě, že našla odvahu přijít s touto novelou. Jsem přesvědčen, že při komplexním pohledu převažují pozitivní věci. Je to prostě krok dobrým směrem. Novela chrání jak naše spotřebitele, tak i poctivé moravské a české vinaře a obchodníky s vínem. Požádal jsem tedy jihomoravské zákonodárce, aby vládní návrh tohoto zákona podpořili.

Jihomoravský kraj pod vaším vedením dlouhodobě podporuje vinaře a vinohradníky. Jak tato podpora vypadá v praxi? A jsou nějaké nové projekty pro letošní rok?

Jen letos na podporu vinařů a vinohradníků směřuje z krajského rozpočtu šest milionů korun – a to pět milionů korun jako dotace Vinařskému fondu a milion korun rozdělených v rámci dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. Každoročně samozřejmě podporujeme také uskutečnění vinobraní ve Znojmě a Mikulově. Uvedený dotační program je zaměřený jak na propagaci vinařství a vinohradnictví, tedy na pořádání koštů, výstav a podobných akcí, tak podpora směřuje do zlepšení technického vybavení. V případě dotace Vinařskému fondu bude pětimilionová dotace použita na podporu a rozvoj vinařské turistiky. Navíc, podle příslušné legislativy, za každou korunou z krajského rozpočtu směřuje do Vinařského fondu částka ve stejné výši z ministerstva zemědělství. Letošní podpora Vinařskému fondu z veřejných prostředků, který se stará o marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství, tak bude činit deset milionů korun. Co se týká nových projektů, se zásadním přichází právě Jihomoravský kraj, který hodlá založit ukázkovou vinici v užívání Střední vinařské školy Valtice. Cílem je využít vinici pro poradenské účely určené veřejnosti a výukové účely pro školu. Kraj jako hlavní nositel pěstování révy chce pomoci založením ukázkové vinice s cílem předvádět nové trendy ve vinohradnictví, což by sloužilo nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Snažíme se také propagovat naše víno v zahraničí. Nedávno jsme se vrátili z Číny, kde moravské víno teprve objevují, ale jsou z něj nadšení.

Letos proběhne již 7. ročník prestižní vinařské soutěže o titul Vinařství roku 2015, který vyhlašuje Svaz vinařů ČR společně s Národním vinařským centrem, za podpory Vinařského fondu a pod vaší záštitou. Jak hodnotíte postavení, které si tato soutěž vydobyla? A čím se liší od jiných vinařských soutěží?

Především oceňuji samotnou podstatu soutěžení mezi jednotlivými vinařskými podniky. Myslím si, že si v ní najde to svoje jak odborník, tak laik – vždyť o hlavním vítězi bude rozhodovat právě hlasování veřejnosti. Líbí se mi také koncept soutěže, která na rozdíl od jiných anket bude posuzovat vinařské společnosti jako celek. Tedy nejen podle konečného produktu – vína -, ale například také podle způsobu podnikání s tímto nejušlechtilejším nápojem.

Brno se začátkem června promění v centrum vinařské kultury. Počítá kraj s rozvíjením vinařského potenciálu Brna i v podobě dalších akcí zaměřených na víno?

O tom, jak velké pozornosti se těší víno a vinařská tematika v moravské metropoli, svědčí například každoroční otvírání Svatomartinského vína. Dokladem je vždy absolutně zaplněné náměstí Svobody tisíci milovníky tohoto nápoje. Stejné pozornosti se těší také ochutnávky vín, které se v průběhu roku konají v jednotlivých městských částech, nebo prezentace a ochutnávky vína například v rámci tradičních jihomoravských dožínek. Konání těchto akcí kraj každoročně finančně podporuje, a to samozřejmě nejen v Brně, ale po celé jižní Moravě.